Ponad 20 lat doświadczenia
w obsłudze prawnej biznesu.

O NAS

Kancelaria Radców Prawnych WMG Wnuk, Jałosińska-May, Gajewski, Gabryel, Błaszczyk-Pawlak, Wróbel-Szczepaniak to połączenie doświadczenia, pasji zawodowej, wspólnej pracy przy wielu projektach i przyjaźni sześciu radców prawnych, tworzące dla naszych Klientów ofertę wyjątkową, uwzględniającą ich specyfikę i indywidualne potrzeby. Ze względu na wieloletnie doświadczenie i różnorodność spraw, jakie prowadzimy i prowadziliśmy dla naszych klientów, oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną.

Przyświeca nam jedno wspólne przekonanie, że wykonywanie zawodu radcy prawnego to dążenie do tego by pomagać innym uwierzyć, że sprawiedliwość istnieje. Staramy się zawsze zrozumieć naszych Klientów i być dla nich wsparciem, bo uważamy, że radca prawny to nie tylko specjalista do wynajęcia, ale również consierge każego biznesu.

Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie, świadcząc pomoc prawną i doradztwo dla wielu naszych Klientów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, międzynarodowych korporacji, spółek prawa handlowego, małych i średnich przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych. Zapewniamy obsługę prawną także przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej i związków zawodowych. Od wielu lat współpracujemy z departamentami prawnymi w dużych korporacjach oraz uznanymi specjalistami z zakresu usług finansowych i audytu.

Dbamy o to, aby każdy z naszych Klientów mógł prowadzić własny biznes stosując rozwiązania zgodne z prawem, zapewniające jednocześnie bezpieczny jego rozwój dostosowany do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego.

Swoim doradztwem prawnym wspieramy naszych Klientów w ich działalności biznesowej, chroniąc ich interesy prawne, poprzez profesjonalne i wszechstronne doradztwo, niezbędne przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie negocjacji umów krajowych i międzynarodowych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zapewniamy wsparcie wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorców, świadcząc również usługi typu „in-house lawyer”. Działamy szybko i sprawnie, dostarczając skutecznych i bezpiecznych rozwiązań, co pozwala na minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy, którzy zapewnią Państwu kompleksowe doradztwo prawne, z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych, związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Nasze wieloletnie i interdyscyplinarne doświadczenie we współpracy z Klientami biznesowymi i indywidualnymi oraz specjalistami z innych dziedzin, gwarantuje Państwu, iż problem, z jakim się do Nas zwrócicie, rozwiążemy wszechstronnie i w sposób zapewniający optymalny wybór rozwiązań, bez konieczności poszukiwania dalszej pomocy.

Przyświeca nam jedno wspólne przekonanie, że wykonywanie zawodu radcy prawnego to dążenie do tego by pomagać innym uwierzyć, że sprawiedliwość istnieje. Staramy się zawsze zrozumieć naszych Klientów i być dla nich wsparciem, bo uważamy, że radca prawny to nie tylko specjalista do wynajęcia, ale również consierge każego biznesu.

Przez wiele lat zdobywaliśmy doświadczenie, świadcząc pomoc prawną i doradztwo dla wielu naszych Klientów zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, międzynarodowych korporacji, spółek prawa handlowego, małych i średnich przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych. Zapewniamy obsługę prawną także przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej i związków zawodowych. Od wielu lat współpracujemy z departamentami prawnymi w dużych korporacjach oraz uznanymi specjalistami z zakresu usług finansowych i audytu.

Dbamy o to, aby każdy z naszych Klientów mógł prowadzić własny biznes stosując rozwiązania zgodne z prawem, zapewniające jednocześnie bezpieczny jego rozwój dostosowany do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego. Swoim doradztwem prawnym wspieramy naszych Klientów w ich działalności biznesowej, chroniąc ich interesy prawne, poprzez profesjonalne i wszechstronne doradztwo, niezbędne przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie negocjacji umów krajowych i międzynarodowych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zapewniamy wsparcie wewnętrznych działów prawnych przedsiębiorców, świadcząc również usługi typu „in-house lawyer”. Działamy szybko i sprawnie, dostarczając skutecznych i bezpiecznych rozwiązań, co pozwala na minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy, którzy zapewnią Państwu kompleksowe doradztwo prawne, z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych, związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Nasze wieloletnie i interdyscyplinarne doświadczenie we współpracy z Klientami biznesowymi i indywidualnymi oraz specjalistami z innych dziedzin, gwarantuje Państwu, iż problem, z jakim się do Nas zwrócicie, rozwiążemy wszechstronnie i w sposób zapewniający optymalny wybór rozwiązań, bez konieczności poszukiwania dalszej pomocy.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
down arrow
ZESPÓŁ
Images
Images
Images

WSPÓLNICY

mec. Anita Wnuk – radca prawny
mec. Małgorzata Jałosińska-May – radca prawny
mec. Krystyna Błaszczyk-Pawlak – radca prawny
mec. Monika Wróbel-Szczepaniak – radca prawny
mec. Krzysztof Gajewski – radca prawny
mec. Maciej Gabryel – radca prawny
mec. Natalia Felczyńska – radca prawny

WSPÓŁPRACOWNICY

Michał Gałka – radca prawny
Paweł Kąpielski – radca prawny
Justyna Piotrowska – aplikant radcowski
Artur Tymoszuk – aplikant radcowski
Sebastian Sawicki – aplikant radcowski
Kamil Papaj – aplikant radcowski
Kacper Mikołajewski - praktykant
Michał Mochola - praktykant

BIURO KANCELARII

Iwona Bukowiecka – kierownik biura kancelarii
Justyna Janiak – asystent
Anna Szczerba – asystent
Paulina Szkopińska – asystent radcy prawnego
ZESPÓŁ

Anita Wnuk

wspólnik


Radca Prawny


+48 42 636 02 57
+48 42 239 29 21
awnuk@kancelariawmg.plPOBIERZ V.CARD person
Biogram

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

Wykształcenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Zakres specjalizacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

arrow back WRÓC DO LISTY
ZAKRES USŁUG

SPORY SĄDOWE

Prowadzenie procesów sądowych jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w reprezentacji Klientów przed sądami w całej Polsce w sprawach o bardzo zróżnicowanej problematyce, wszechstronnie oceniamy ryzyko prawne każdego sporu i wykorzystujemy właściwe środki prawne niezbędne do ochrony interesu naszych Klientów.
 • Rzetelnie informujemy naszych Klientów o ryzykach i szansach pozytywnego dla nich zakończenia sprawy. Umożliwia to klientowi podjęcie świadomej i przemyślanej decyzję o wdaniu się w spór.
 • Nasi prawnicy posiadają wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie występowania przed sądami wszystkich instancji w całej Polsce, co gwarantuje rzetelność w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu.
 • Prowadzimy zarówno procesy w sprawach indywidualnych, jak i w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
 • Nasz Zespół, w oparciu o przyjęty w Kancelarii system zarządzania, a także posiadaną infrastrukturę jest przygotowany do jednoczesnego prowadzenia kilkuset procesów sądowych.

REPREZENTACJA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Pomagamy uwierzyć, że sprawiedliwość istnieje. Prawnicy Kancelarii WMG podejmują się wszystkich wyzwań – nawet tych najtrudniejszych. Postępowanie przed Sądem Najwyższym wymaga ponadprzeciętnej wiedzy i doświadczenia, co przekłada się na formalny wymóg udziału w tym postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika, którym bez wątpienia jest radca prawny.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed Sądem Najwyższym m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, o odszkodowania za tzw. „grunty warszawskie”, w sprawach o tzw. „opłaty półkowe”, w sprawach budowlanych, w sprawach z zakresu bankowości. Znaczna większość spraw, w których dostrzegliśmy uzasadnione podstawy do wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zakończyła się ich uwzględnieniem przez Sąd Najwyższy. Podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów przed Sądem Najwyższym zarówno w tych sprawach, które prowadziliśmy przed sądami I i II instancji, jak i tych, które są nam powierzane dopiero na etapie przygotowania i wniesienia skargi kasacyjnej, czy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE, REPREZENTACJA PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

Na pierwszym miejscu stawiamy ochronę praw i wolności obywateli. Prawo administracyjne reguluje niezwykle szeroki zakres spraw, z którymi w swojej codziennej działalności spotyka się każdy obywatel i każdy przedsiębiorca. Prawnik, który świadczy pomoc prawną w takich sprawach powinien posiadać szeroka wiedzę ogólną i umiejętność płynnego poruszania się po wielu dziedzinach prawa.

Zespół naszej Kancelarii spełnia te kryteria. Podejmujemy się reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wierzymy, że postępowania te stanowią gwarancję poszanowania praw i wolności obywateli przez aparat państwowy i dokładamy najwyższej staranności, aby przy wykorzystaniu dostępnych środków prawnych chronić naszych Klientów przed bezprawnym naruszeniem ich praw. Szczególne znaczenie w tych sporach mają sporządzane odwołania od decyzji administracyjnych, a na dalszym etapie sprawy również skargi do sądów administracyjnych, w tym na akty prawa miejscowego i bierność organów.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW, PRAWO SPÓŁEK, RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Uważamy, że prawo powinno uzupełniać biznes i wspierać jego rozwój. Profesjonalna obsługa prawna stanowi usługę, bez której ciężko wyobrazić sobie prowadzenie nowoczesnej firmy. Nasi prawnicy pomogą Państwu na każdym etapie rozwoju działalności - zarówno od strony organizacyjnej jak i biznesowej.

Oferujemy doradztwo w wyborze formy organizacyjno-prawnej, posiadamy przy tym doświadczenie w zakładaniu spółek i pełnej obsłudze w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zajmujemy się bieżącą obsługą działalności gospodarczej (sporządzanie dokumentów korporacyjnych, obsługa zgromadzeń itp.). Oferujemy przygotowywanie i weryfikację umów, kontraktów, regulaminów, polityk, wspieramy Klientów w negocjacjach z kontrahentami, a także reprezentujemy w sporach sądowych. Posiadamy doświadczenie w zakresie przekształcenia, łączenia, likwidacji spółek, a także restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Świadczona przez nas pomoc prowadzona może być w siedzibie Państwa firmy bądź w naszej kancelarii.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, IT I NOWE TECHNOLOGIE

Wspieramy naszych Klientów w budowaniu sukcesu ich firmy. Twierdzimy, że każdy przedsiębiorca powinien znać regulacje dotyczące własności intelektualnej i uwzględniać je w swojej codziennej działalności, dlatego pomagamy przedsiębiorcom we właściwym zarządzaniu prawami na dobrach niematerialnych, zarówno w momencie ich nabycia, jak i wykorzystania dla różnych celów.

Oferujemy obsługę twórców, a także podmiotów korzystających z ich działalności twórczej, w tym prowadzących działalność w branży IT i nowych technologii. Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawił, że prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej stały się niezwykle ważnym elementem działalności w tym obszarze. Nasi prawnicy rozumieją, że wiedza i pomysły odgrywają kluczową rolę w budowaniu sukcesu Klientów, dlatego pomagają zapewnić bezpieczeństwo prawne w tym obszarze zarówno doświadczonym podmiotom, jak i start-upom.

POSTĘPOWANIA W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi. Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą. Aby tak się jednak stało, konieczne jest właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również znaczny wysiłek wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu, polegający na spełnieniu wielu wymogów formalnych.

Zespół Kancelarii świadczy usługi w sprawach z zakresu zamówień publicznych zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, oferując asystę prawną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji zamówienia. Indywidualny rozważmy wszystkie aspekty prawne i biznesowe, identyfikujemy ryzyka i pomagamy naszym Klientom uniknąć pułapek związanych zarówno z organizacją procedur przetargowych jak i udziałem w przetargach. W sprawach spornych podejmujemy się reprezentacji Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed sądem ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

PRAWO KONKURENCJI, AUDYTY PRAWNE

Dbamy o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców. Wieloletnia praktyka w obszarze sporów z zakresu klauzul niedozwolonych pozwala nam na świadczenie fachowego doradztwa prawnego w tym zakresie. Nasi prawnicy uczestniczyli w wielu postępowaniach prowadzonych przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju w indywidualnych sporach pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, które dotyczą postanowień umownych o charakterze abuzywnym. Dzięki tym doświadczeniom, udzielamy konsultacji, opiniujemy umowy, kontrakty i regulaminy w celu wyeliminowania z nich klauzul niedozwolonych, i innych ryzykownych zapisów. Przeprowadzamy również kompleksowe audyty wzorców umownych i regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców, w tym podmioty sektora bankowego i finansowego. Pomagamy zapewnić przedsiębiorcom pełne bezpieczeństwo funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Dbamy o zgodność działań przedsiębiorców z obowiązującymi regulacjami prawnymi i spełnienie przez nich obowiązków informacyjnych w stosunkach z konsumentami. Oferujemy wsparcie w realizacji procedur reklamacyjnych i gwarancyjnych.

TRANSPORT, BRANŻA AUTOMOTIVE I SERWISY SAMOCHODOWE

Jesteśmy pasjonatami motoryzacji.

Nasze doświadczenie w branży motoryzacyjnej, poparte wewnętrzną pasją, zaowocowało podjęciem współpracy z rzeczoznawcami motoryzacyjnymi, rzeczoznawcami z zakresu rekonstrukcji wypadków, a także z przedsiębiorstwami zajmującymi się serwisem pojazdów. Prowadzimy postępowania – w tym w trybie zabezpieczenia dowodów, z udziałem biegłych sądowych, uczestniczymy w trakcie oględzin pojazdów, czy rekonstrukcji wypadków. Zapewniamy bieżącą obsługę i wsparcie prawne właścicielom serwisów pojazdów – w tym w szczególności w zakresie rozliczeń z kontrahentami i roszczeń klientów. Podejmujemy się udziału w negocjacjach i opracowywaniu umów przewozu, spedycji, dostawy, a także doradzamy naszym Klientom od strony prawnej w zakresie problematyki umów leasingu i najmu pojazdów oraz maszyn.

PRAWO PRACY

Kapitał ludzki stanowi o konkurencyjności przedsiębiorcy, dlatego z wyjątkową uwagą koncentrujemy się na wsparciu prawnym pracodawców i pracowników. Kancelaria zapewnia bieżące wsparcie we wszystkich zagadnieniach z zakresu indywidulnego i zbiorowego prawa pracy – w tym z zakresu problematyki związków zawodowych i zwolnień grupowych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo prawne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Zajmujemy się obsługą umów o pracę, umowami lojalnościowymi, o poufności oraz o zakazie konkurencji. Dokonujemy oceny prawnej i przygotowujemy niezbędne dokumenty w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Analizujemy i sporządzamy regulaminy pracy i wynagradzania. Dla naszych Klientów prowadzimy również negocjacje i występujemy przed sądami pracy w sprawach m.in o odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania umów o pracę, wypadek przy pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, godziny nadliczbowe, mobbing i wiele innych. Służymy także radą przy formułowaniu i negocjowaniu układów zbiorowych pracy.

NIERUCHOMOŚCI, ZASIEDZENIA

Zajmujemy się obsługą i doradztwem prawnym uczestników szeroko pojmowanego rynku nieruchomości. Oferujemy wsparcie m.in. w postępowaniach z zakresu wzajemnych roszczeń współwłaścicieli, sprawach tzw. działowych, dotyczących służebności, zasiedzenia i wielu innych.

Zapewniamy również kompleksową obsługę transakcji mających za przedmiot nieruchomości. Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności sprawach związanych z nabywaniem prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz z obroną właścicieli nieruchomości przed próbą zasiedzenia ich przez osoby trzecie.

Nasi prawnicy podejmują się obsługi prawnej zarówno Klientów indywidualnych, jak i inwestorów, wykonawców, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

SPADKI I ZACHOWKI

Doradzamy naszym Klientom wybór najkorzystniejszego rozwiązania w szczególnym momencie ich życia.

Prowadzimy postępowania spadkowe, w tym doradzamy spadkobiercom spadków zagranicznych. Zajmujemy się wielopokoleniowymi sprawami spadkowymi i pomagamy doprowadzić do uregulowania stanu prawnego zmarłych spadkobierców i ich majątku. Zajmujemy się również pomocą w zakresie wydobywania archiwalnej dokumentacji, niezbędnej w skomplikowanych sprawach spadkowych – w tym także dokumentacji będącej w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o zachowek. Poszukujemy rozwiązań właściwych dla każdego konkretnego przypadku, wiedząc o tym, że na gruncie prawa spadkowego i szeroko rozumianej sukcesji mnogość i różnorodność stanów faktycznych, wymaga podjęcia indywidualnych działań.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA, SZKODY KOMUNIKACYJNE

Dbamy o to, aby wysokość odszkodowania odpowiadała rozmiarom wyrządzonej szkody. Nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej zarówno podmiotom z branży ubezpieczeń jak i klientom indywidualnym.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia na etapie postępowania likwidacyjnego oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy gromadzeniu materiału dowodowego i zawsze rzetelnie oceniamy szansę powodzenia roszczenia przed wystąpieniem na drogę sądową. Oferujemy pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania z OC, AC, NNW w przypadku kolizji i wypadków samochodowych, odszkodowań za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie mienia, za wypadek przy pracy, uszczerbek na zdrowiu i wielu innych.

 • right arrow SPORY SĄDOWE
 • right arrow REPREZENTACJA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM
 • right arrowPOSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE, REPREZENTACJA PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM
 • right arrowOBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW, PRAWO SPÓŁEK, RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ
 • right arrowWŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, IT I NOWE TECHNOLOGIE
 • right arrowPOSTĘPOWANIA W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • right arrowPRAWO KONKURENCJI, AUDYTY PRAWNE
 • right arrow TRANSPORT, BRANŻA AUTOMOTIVE I SERWISY SAMOCHODOWE
 • right arrowPRAWO PRACY
 • right arrowNIERUCHOMOŚCI, ZASIEDZENIA
 • right arrow SPADKI I ZACHOWKI
 • right arrowODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA, SZKODY KOMUNIKACYJNE

KLIENT BIZNESOWY

KLIENT BIZNESOWYKlientom biznesowym zapewniamy kompleksową obsługę prawną dotyczącą wszystkich etapów funkcjonowania przedsiębiorstw, począwszy od ich powstania, utworzenia aktów założycielskich, rejestracji podmiotów we właściwych rejestrach, uzyskania zgód i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności, poprzez ich przekształcenia i zmiany form prawnych prowadzonej działalności, bieżącą obsługę prawną, kończąc na likwidacji przedsiębiorstw, a także prowadzenia postepowań z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Kancelaria zapewnia także bieżące wsparcie we wszystkich zagadnieniach z zakresu prawa pracy – w tym z zakresu problematyki związków zawodowych i zwolnień grupowych.

KLENT INDYWIDUALNY

KLENT INDYWIDUALNYKancelaria świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym, dostrzegając specyfikę i różnorodność ich potrzeb. Naszym Klientom zapewniamy wszechstronną pomoc w prowadzeniu ich spraw. Nasz zindywidualizowany system pomocy prawnej oparty jest na komunikacji z klientem i właściwej identyfikacji jego potrzeb, co umożliwia nam udzielenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie i realizację idei wzrostu świadomości prawnej naszych Klientów. W ramach oferty dedykowanej dla Klientów indywidualnych Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje Klientów przed sądami i urzędami w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia, spadkowych oraz spraw z zakresu nieruchomości.

BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE

BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWEKancelaria posiada ponad 10 letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów z branży bankowości i finansów. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w branży, która przez ostatnie kilkanaście lat uległa fundamentalnym zmianom w aspekcie obciążenia regulacyjnego, jak i postrzegania instytucji finansowych przez społeczeństwo, oferujemy pełną obsługę prawną - sądową i pozasądowa takich podmiotów, w tym również przed Sądem Najwyższym, Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

BRANŻA BUDOWLANA

BRANŻA BUDOWLANASpecjalizujemy się w sporach budowlanych jako pełnomocnicy konsorcjów i korporacji budowlanych, deweloperów, podwykonawców i inwestorów. Prowadzimy audyty prawne nieruchomości, pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i rozpoczęciu procesu budowlanego. Przygotowujemy i analizujemy projekty umów budowlanych, uczestniczymy w ich negocjacjach, opiniujemy warunki inwestycji i pomagamy w ich optymalizacji. Mamy znaczące doświadczenie w sporach z udziałem biegłych sądowych, a także w ugodowym rozwiązywaniu sporów. Współpracujemy z uznanymi kancelariami notarialnymi.

HANDEL, SIECI FRANCZYZOWE, E-COMMERCE

HANDEL, SIECI FRANCZYZOWE, E-COMMERCEOd wielu lat Kancelaria zapewnia wsparcie lokalnym kupcom i ogólnopolskimi sieciom handlowym. Rozróżniamy specyfikę potrzeb przedsiębiorców działających na rynkach lokalnych i targowiskach miejskich oraz przedsiębiorców, których skala i zakres działalności wykraczają poza te ramy. Pomagamy tworzyć sieci franczyzowe, negocjujemy warunki najmu lokali – w szczególności w wielkopowierzchniowych galeriach i centrach handlowych, reprezentujemy przedsiębiorców w sporach o zapłatę, zapewniamy obsługę procesu windykacji. Przygotowujemy projekty regulaminów sklepów internetowych i zapewniamy ich zgodność z dynamicznie zmieniającym się prawem. Rozumiemy specyfikę handlu internetowego i jego ścisłego powiązania z rozwojem nowych technologii i ochroną oraz bezpieczeństwem danych osobowych.

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ZWIĄZKI ZAWODOWE

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ZWIĄZKI ZAWODOWENasza Kancelaria zajmuje kompleksową obsługą organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych. Rozumiemy, że istotą działania organizacji społecznych jest realizacja szeroko pojętego interesu społecznego poprzez indywidualne zaangażowanie jej członków. Powyższe ma istotne znaczenie przy identyfikacji problemów prawnych wynikających z tego rodzaju działalności. Skorzystanie z naszych usług pozwala członkom organizacji skoncentrować się na realizacji celu, w jakim organizacja została utworzona, bez potrzeby angażowania własnego czasu w rozwiązywanie problemów prawnych, które mogą pojawić się w toku jej działalności.