Małgorzata Jałosińska-May - radca prawny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Małgorzata Jałosińska-May - radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w roku 1997, uzyskując po złożeniu egzaminu radcowskiego uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Ukończyła także w roku 1994 Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu prawa gospodarczego i finansowego.


Od roku 1998  nieprzerwanie do dzisiaj prowadzi własną kancelarię świadcząc pomoc prawną w formie doradztwa, jak i poprzez reprezentowanie stron, jako ich pełnomocnik procesowy, w postępowaniach sądowych. W ramach usług doradztwa uczestniczyła w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych (np. Zakłady Szlifierek „PONAR-ŁÓDŹ” Chemobudowa-Łódź), procesach  związanych z przekształceniami spółek prawa handlowego i zakładów opieki zdrowotnej.


Specjalizuje się w zakresie:

 

  • Kompleksowej obsługi przedsiębiorców korporacyjnych i indywidualnych.
  • Reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi  wszystkich instancji oraz przed innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów (Krajowa Izba Odwoławcza, sądownictwo polubowne), w sprawach gospodarczych, cywilnych czy pracowniczych. 
  • Prowadzenie procesów związanych z przekształceniami i restrukturyzacjami przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów, w tym m.in. podmiotów leczniczych.
  • Kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy, w tym także w zakresie prowadzenia dialogu ze związkami zawodowymi oraz w sprawach z zakresu szeroko rozumianych sporów zbiorowych.
  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów z sektora bankowych, w tym m.in. w zakresie obsługi tych podmiotów w ramach tzw. outsourcingu usług oraz świadczonych przez te podmioty usług bancassurance.
  • Doradztwo prawne na rzecz podmiotów z sektora budowlanego, w tym między innymi w zakresie realizacji usług przez te podmioty w ramach zamówień publicznych.
  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych, w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej przez te podmioty.
  • Doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych, połączone z  reprezentowaniem ich przed organami orzekającymi, w zakresie spraw cywilnych oraz związanych z prawem spadkowym (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku oraz sprawy o zachowek) oraz rzeczowym (regulowanie stanów prawnych nieruchomości, zniesienia współwłasności).