Krzysztof Gajewski

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Krzysztof Gajewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA U.Ł., 2001r.). Ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w roku 2007, uzyskując po złożeniu egzaminu radcowskiego uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Od 2002 roku zawodowo zajmuje się - początkowo jako pracownik kancelarii prawniczych, następnie aplikant radcowski, a od 2007r. jako radca prawny - świadczeniem pomocy prawnej zarówno w formie szeroko pojętego doradztwa, jak i zastępstwa procesowego stron w postępowaniach sądowych, głównie w sprawach cywilnych i gospodarczych. Od października 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego w formie indywidualnej kancelarii.


Zebrane w ramach wykonywania usług  kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców doświadczenie i umiejętności, pozwalają mu na podejmowanie wyzwań z szeregu dziedzin prawa, w tym wymagających interdyscyplinarnej wiedzy. W szczególności dotyczy to prawa gospodarczego (m.in. prawo upadłościowe, bankowe, regulacje konsumenckie), oraz cywilnego (prawo zobowiązań w szerokim ujęciu, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów handlowych, zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej), zarówno w zakresie sporządzania projektów umów, opinii prawnych, jak i w aspekcie procesowym.


Doświadczenie procesowe obejmuje reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi apelacji łódzkiej, wrocławskiej i warszawskiej w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, m.in. reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, czy też o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dłużników, dokonanych na szkodę wierzycieli (czy masy upadłości w postępowaniach upadłościowych).


Zważywszy na zakres działalności procesowej, prowadzącej częstokroć  do przymusowego wykonania zapadłych orzeczeń, legitymuje się znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu sądowych postępowań egzekucyjnych, zwłaszcza w sprawach wymagających ubezskutecznienia czynności dłużnika dokonanych ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (tzw. skarga pauliańska).


Obecnie zaangażowany w świadczenie usług z zakresu obsługi prawnej sporów sądowych w relacji konsument - przedsiębiorca, w tym przed SOKiK w Warszawie, oraz przed sądami powszechnymi, w ramach sądowej kontroli postanowień umów i wzorców umownych (abuzywność postanowień wzorców umownych/umów).