Zakres usług

Umowy w obrocie krajowym

Negocjujemy, i na podstawie przeprowadzonych negocjacji, opracowujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym w sposób zapewniający naszym Klientom z jednej strony zabezpieczenie ich interesów jako przedsiębiorców czy osób fizycznych, z drugiej zaś strony dając im możliwość podjęcia decyzji w sposób najbardziej optymalnych dla ich celów tak biznesowych, jak i indywidualnych.

Sporządzając lub opiniując umowy bierzemy pod uwagę specyfikę branży której dotyczy umowa, a w odniesieniu do umów, których stroną jest konsument, dbamy o to aby umowy nie zawierały klauzul niedozwolonych, umieszczonych w rejestrze prowadzonym przez Prezesa urzędu Konkurencji i Konsumentów.

W umowach dotyczących szeroko rozumianych usług IT zwracamy uwagę na to aby umowy zawierały stosowane postanowienia dotyczące korzystania z prawa autorskich czy to na podstawie udzielanych licencji czy na podstawie przeniesienia własności do tychy praw.  W zakresie ochrony praw autorskich  posiadamy szerokie, praktyczne doświadczenia, w tym w szczególności w odniesieniu do umów z zakresu branży filmowej.
Opracowujemy  wzory umów dla prowadzonej przez naszych Klientów działalności, jak również dla osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami.