Zakres usług

Spory sądowe

Procesy są jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu. Rzetelnie informujemy naszych Klientów o ryzykach i szansach pozytywnego dla nich zakończenia sprawy. Umożliwia to klientowi podjęcie świadomej i przemyślanej decyzję o wdaniu się w spór. Wspólnicy oraz współpracujący z naszą Kancelarią prawnicy posiadają wszechstronna wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzących sporów sądowych, co gwarantuje rzetelność w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu:

 

  • procesów sądowych z zakresu prawa gospodarczego – w tym sprawy o zapłatę, nieuczciwą konkurencję
  • postępowania w sprawach zamówień publicznych w  tym postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sadami powszechnymi
  • procesów sądowych dotyczących prawa pracy – obejmują reprezentowanie pracodawców a także pracowników w procesach pracowniczych, w tym o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, za stosowanie mobbingu, z zakazu konkurencji, o niewypłacone wynagrodzenie
  • procesów sądowych dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w zakresie spraw o zapłatę należną przedsiębiorcom i osobom fizycznym, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę zarówno osobom fizycznym, jak i firmom, o ochronę dóbr osobistych, a także sprawy o podział majątku, zniesienie współwłasności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek.