Zakres usług

Prawo zamówień publicznych

Świadczymy obsługę prawną przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

Obsługa ta obejmuje wsparcie prawne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, we wszystkich etapach tego postępowania. Świadczona pomoc obejmuje zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak i konsorcja. W stosunku do konsorcjów przygotowujemy umowy konsorcjum dla potrzeb ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pomagamy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami i udzielamy wsparcia prawnego w sprawach dotyczących korzystania  przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej przysługujących  wykowany w sprawach z  zakresu  zamówień  publicznych (odwołania, skargi).