Zakres usług

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy  naszym Klientom w sprawach dotyczących ochrony należnych im praw autorskich, w tym w wyborze najkorzystniejszej dla nich formy ochrony tych praw. Negocjujemy warunki umów dotyczące takiej ochrony, opiniujemy i sporządzamy umowy w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych, bądź umowy licencyjne.

Doradzamy twórcom i artystom w zakresie treści postanowień umów zawieranych z producentami i wydawcami, w tym w szczególności w odniesieniu do umów związanych z produkcją audiowizualną. Świadczymy także usługi doradztwa na rzecz producentów i współtwórców utworów audiowizualnych w zakresie ochrony ich praw.

W dziedzinie ochrony własności intelektualnej doradzamy w zakresie przygotowania, negocjacji lub weryfikacji umów licencyjnych i producenckich.  Doradzamy również w zakresie wdrożeń szeroko rozumianych usług informatycznych (IT).

Zapewniamy doradztwo w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz  wsparcie prawne w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich i prawa związanych z ochroną własności przemysłowej, także na etapie sporu sądowego.