Zakres usług

Prawo spółek

Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących spółek prawa handlowego, w tym przy w odniesieniu do wyboru optymalnej formy prawnej. Pomagamy przy tworzeniu, rejestracji i w późniejszym prowadzeniu działalności spółek prawa handlowego, w tym w zakresie:  

  • tworzenia i rejestracji spółek
  • obsługi organów spółek (w szczególności walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, w połączeniu z przygotowywaniem projektów uchwał, protokółów
  • obsługi procesu związanego ze sprzedażą akcji lub udziałów
  • obsługi procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego spółek.