Zakres usług

Prawo pracy indywidualne i zbiorowe

W zakresie prawa pracy, Kancelaria świadczy na rzecz  naszych Klientów doradztwo w zakresie procesu związanego zarówno z zatrudnianiem pracowników, jak i rozwiązywaniem z nimi umów o pracę. Uczestniczymy, jako doradcy, w procesach związanych z wdrażaniem  procedur zwolnień indywidualnych i grupowych.

Świadczy pomoc prawną w zakresie wyboru najbardziej korzystnej formy zatrudnienia pracowników, nie wyłączając z tego form pracy tymczasowej. Przygotowujemy niestandardowe umowy o prace, umowy o zakazie konkurencji, opracowujemy regulaminy pracy, wynagrodzeń i inne akty prawa wewnątrzzakładowego.

W przypadku osób zarządzających przedsiębiorstwami udzielamy pomocy prawnej  w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz zabezpieczania interesów tych osób.

Świadczymy pomoc prawną w kontaktach  ze związkami zawodowymi oraz uczestniczymy w negocjowaniu układów zbiorowych i pakietów społecznych.