Zakres usług

Prawo konkurencji

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dotyczącym stosowania w praktyce ustaw odnoszących się do praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jak również w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach  przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz  w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.