Klienci

Naszymi klientami są  przed wszystkim przedsiębiorcy, w tym korporacyjni, MPŚ (mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy), jak również klienci indywidualni. Obsługujemy przedsiębiorców, którzy stanowią szybko rozwijające się przedsiębiorstwa i których udział w rynku wzrasta z każdym kolejnym roku naszej współpracy. Wśród obsługiwanych przez nas przedsiębiorców są i tacy, którym towarzyszymy do początku ich działalności i którym pomagaliśmy przy ich powstaniu oraz w ich pierwszych rynkowych sukcesach.

Do grona naszych klientów należą podmioty działający m.in. w następujących branżach:

  1. instytucje finansowe (m.in. BRE Bank SA),
  2. budownictwo (m.in. FHU PROJEKT –BUD Sp. z o.o.),
  3. służba zdrowia (m.in. 4. NZOZ "EUROMED" z siedzibą w Zduńskiej Woli, 5. NZOZ "ORTOGNATYKA" Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie),
  4. handel i towary konsumpcyjne (m.in. Grupa Kupców Ziemi Łódzkiej Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi).

 

Wśród naszych klientów są także Stowarzyszenia (m.in.  Stowarzyszenie na Rzecz Targowiska na Retkini "POL-TARG" z siedzibą w Łodzi) oraz związki zawodowe (m.in. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych).